АЛОКИН

 НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ ЗА НАЙ-ДОБРOTO КАЧЕСТВОТО
Началнa Cтраница
За Hас
Свържете Cе C Hас
Технология

АЛОКИН

 

Наличната сондажна апаратура, собстветност на фирма

 

 

 • Сондажна апаратура                   1 БА 15В

 • Сондажна апаратура                   3 АМ

 • Сондажна апаратура                   2 А2

 • Сондажна апаратура                   СКБ - 4

 • Компресори за водочерпене

 • Товарен автомобил  с кран          МАН

 • Лекотоварни автомобили            БУС


 

 

Сондажните апаратури са оборудвани и окомплектовани  за

Работа с необходимия помощен инвентар.

 

 • Строителство на сондажни кладенци за добив на вода.

 • Обсаждане с PVC тръби и метални тръби.

 • Максимална дълбочина на сондиране          до 400 m.

 • Диаметри на сондиране:            от  076 мм.  до 400 мм.

 • Безядково сондиране с                ф  700 мм.  до 100 m. дълбочина

 • Хоризонтално сондиране                            до ф 750  мм.

 • Ерлифтно почистване на сондажи.

 • Опитно водочерпене за доказване дебита на водата.

 • Инженеро-геоложко проучване на земна основа за

 • всички видове строителство.