АЛОКИН
Технология
Наличната сондажна апаратура, собстветност на фирма
cондажните апаратури са оборудвани за pабота с необходимия помощен инвентар  • Сондажна апаратура                      3 АМ
  •   

 • Сондажна апаратура                      2 А2  
 • Сондажна апаратура                      СКБ - 4  
 • Товарен автомобил  с кран           МАН  
 • Лекотоварни автомобили             БУС
 • Товарен автомобил  с кран           МАН
 • Лекотоварни автомобили             БУС 
 • Компресори за водочерпене
 • Cтроителство на сондажни кладенци за добив на вода.  
 • Обсаждане с PVC тръби и метални тръби.  
 • Максимална дълбочина на сондиране до 400 m.  
 • Диаметри на сондиране c 076 мм.  до 400 мм.  
 • Безядково сондиране с ф 700 мм.  до 100 m. дълбочина  
 • Хоризонтално сондиране до ф 750  мм.  
 • Ерлифтно почистване на сондажи.  
 • Опитно водочерпене за доказване дебита на водата.  
 • Инженеро-геоложко проучване на земна основа завсички видове строителство.