АЛОКИН
За Hас
Компанията "Алокин - Н.Генов" е основана през 1991 година. Специализирана е в сферата на дълбоко сондиране и строителство на  експлоатационни сондажни кладенци за вода, извършване на хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки проучвания на хидротехнически и граждански обекти. За не краткия период на своята дейност е работила на редица обекти на територията на цялата страна, нареждайки се сред другите фирми със свое име и индивидуален почерк в работата си. Добре оборудвана  с автосонди и сондажни съоражения.РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

През последните две години фирмата е работила със:

„ЕРМИ” ЕООД - София,  
 
„ЛИТОС и КО” ООД – София  
 
„В И К” – гр. Силистра  
  
 „Челопеч Майнинг” ЕАД с. Челопеч  
  
 „Автомотор - Добрич” АД  
  
 „Мини Открит Рудник” гр. Перник  
  
„Консорциум Път строй”- Хасково  
  
„Винпром „ АД –Търговище  
  
„Юникап” ЕООД – София  
  
„Нефтекс Инженеринг” АД – София  
  
„Швабинг” ООД- София и други на територията на страната.  

Клиент Bпечатления


Какво вашите клиенти трябва да се каже? Помислете относно използването на място да кажете на историята на дейността чрез гласове на вашите клиенти.
Техните думu ca по-мощни от всичко, което може да се каже за себе си.